Buzağılarda yanlış besleme sonucu ortaya çıkan hastalıklara çözüm arayışı ile geliştirdikleri Otomatik Buzağı Besleme Ünitesi teknolojisi ile 2015 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknogirişim Sermayesi Desteği programından 100 bin TL hibe alan VETTARGE Robot Teknolojileri, Şehir Teknoloji Transfer Ofisi öncülüğünde önemli bir yatırım daha almayı başardı.

Vettarge Kurucu Ortağı Salih ObuşOtomatik Buzağı Besleme Ünitesi teknolojisiyle buzağıların beslenme süreçlerini iyileştirdiklerini ve kayıpları asgariye indirdiklerini anlatan VETTARGE Kurucu Ortağı Salih Obuş, “Geliştirdiğimiz bu teknolojinin yaygınlaşması için kaynak desteğine ihtiyacımız var. Bu amaçla ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi’nin Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı’na katılarak, düzenli mentörlük ve iş geliştirme desteği aldık. Bu sayede ürün özelliklerini ve faydalarını artırıp müşteri segmentimizi genişlettik. Bu çalışmalar sonucunda da Türkiye’nin ilk erken aşama teknoloji fonu olan Diffusion Capital Partners’tan da yatırım almayı başardık. Bu yatırımla öncelikli amacımız Türkiye pazarında büyümek. Ancak orta vadede Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu pazarlarına girmeyi de hedefliyoruz” dedi.

 

1 yılda ölen 1 milyon buzağı 2 milyar TL’nin üzerinde ekonomik kayba yol açıyor

Buzağılarda görülen hastalıkların ve birçok hastalığın sonucu olarak ortaya çıkan ishallerin, süt hayvancılığı/besicilik yapılan işletmelerde önemli ekonomik kayıplara yol açtığını anlatan Obuş, Türkiye’de besleme hataları nedeniyle 1 yılda ölen 1 milyon adet buzağının yarattığı ekonomik kaybın 2 milyar TL’nin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Besleme ünitesine giren buzağı kulağındaki elektronik kart ile tanınıyor

Buzağıların hastalanarak ölmesini engelleyen bu patentli teknolojinin, besleme ünitesine giren buzağıyı kulağındaki elektronik kart sayesinde tanıdığını anlatan Obuş şunları söyledi: “Böylece gerekli biyometrik verileri anlık olarak ölçümlüyor ve en uygun mama miktarıyla buzağıyı besliyor. Bu besleme sırasında biberonun konumlandırılması da buzağının boyuna uygun olarak gerçekleştiriliyor. Sistem ayrıca bu süreçte alınan bilgileri analiz ederek işletme sahibine buzağının sağlığı ve gelişimi hakkında bilgiler veriyor. Ürünün temizliği ve dezenfeksiyonu tamamen otomatik olarak sağlandığı için buzağılar arasında hastalık yayılması gibi sorunların da önüne geçilmiş oluyor. Bu teknoloji özellikle hayvancılığın yoğun olduğu bölge ve ülkelerde büyük bir ilgi görüyor.”